SERVICE

Rockneby VVS utför service av värmepumpar och alla andra slags installationer

SERVICE AV VÄRMEPUMP I KALMAR

SERVICE AV VÄRMEPUMP I KALMAR

 

Service

Rockneby VVS utför service av värmepumpar och alla andra slags installationer och service kring Kalmar. Vi har lösningen som passar just din bostads förutsättningar och behov. För att kunna göra maximal besparing är korrekt dimensionering och inställning extremt viktigt. Vi tar det fulla ansvaret för att du får största möjliga effekt av din värmepumpsinvestering.

Rockneby VVS utför service av värmepumpar och alla andra slags installationer och service kring Kalmar. Vi har lösningen som passar just din bostads förutsättningar och behov. För att kunna göra maximal besparing är korrekt dimensionering och inställning extremt viktigt. Vi tar det fulla ansvaret för att du får största möjliga effekt av din värmepumpsinvestering.

- Dimensionering - Installation - Injustering - Driftsättning - Service - Rådgivning

RBY-VVS_verktyg
RBY-VVS_mutter

Reservdelar värmepump

När det gäller reservdelar för Thermia värmepumpar, i samband med service och reparationer, använder vi beprövade komponenter. Allt för att säkerställa en varaktig driftsäkerhet.